10 November 2009

Halinang Mag-aral ng Tagalog

learn more tagalog web site

Sa aking paglalakbay sa mga sulok ng Internet ay may nakita ako na magandang pagkakataon upang makapagtayo ng isang web site na tumutukoy sa pagpapaangat ng antas ng kasanayan ng mga tao sa buong mundo sa paggamit ng salitang Tagalog. Humanap ako ng isang maliit na pwesto sa malawak na paksang wikang Tagalog at natagpuan ko na may posibleng pangangailangan sa pagtuturo ng wikang Tagalog para sa mga taong may kasanayan na sa mga paunang hakbang sa pag-aaral ng wikang ito. Kagyat akong kumilos at ngayon nga ay nakahanda na ang web site at buhay na sa Internet.

Ang web site ay tutugon sa pangangailan ng mga materyales na multimedia upang linangin ang nakamtan nang kasanayan ng mga taong nakatapos na ng basic course. Ito ay magtataglay ng mga pakasang tatalakay hindi lamang sa kung papaano ginagamit ng mga Pilipino ang wikang Tagalog sa kanilang pang araw-araw na buhay kung hindi pati na rin ang tungkol sa kultura at kasaysayan ng bansang Pilipino. Kapapalooban ito ng mga araling gagamit ng pamamaraang multimedia. Ang ibig sabihin ay may magkakaroon ng mga recorded voice lessons na gagabayan din ng mga materyakes na tekstual (printed text).

Ang web site ay isa sa mga proyekto na balak ko na masimulan bago matapos ang taong 2009. Mayroon din akong plano na kabitan ng isang forum ang web site ngunit ito ay sisilbihan ng ibang domain. Sa kasalukuyan ay naghahanap pa ako ng software para sa forum at server na pwedeng maging host ng forum. Sana ay matuloy din and susunod na project na ito.

Sa aking mga giliw na tagapagtaguyod sana ay mabanggit ninyo sa inyong mga kakilala at kaibigan ng may pangangailangan na matuto ng wikang Tagalog at inyong mahikayat na sila ay bumisita sa aking web site.

Kung nais ninyong makita ang web site ay puntahan na ninyo ngayon din ang Learn More Tagalog web site.