22 December 2009

Mga Mahahalagang Katangiang Dapat na Malaman Tungkol sa Wikang PilipinoImportant Characteristics of the Filipino Language that you Should Know

This is a PDF document that focuses on the important characteristics of the Filipino language that should be known to persons who are interested in learning this language. The author discusses the different characteristics that are divided into natural characteristics and characteristics imposed upon the language on account of Philippine history. The author explains each characteristic one by one and gives examples to clarify what he wanted to say.

Here are excerpts from the PDF document Mga Mahahalagang Katangiang Dapat na Malaman Tungkol sa Wikang Pilipino in Filipino language:

"Ang magkasamang titik na Ng ay madalas na matatagpuan sa napakaraming salita sa wikang Pilipino. Ang tunog ng magkasamang titik na Ng ay isang likas na katangian na matatagpuan sa mga katutubong salitang Pilipino. Halibawa ng mga salitang may tunog na Ng ay pangahas, ngipin, kinang, ngunit, bangon at iba pa....

Di-mabilang na salitang Pilipino ang may katulad na pagbaybay ngunit may kakaibang tunog na nagiging sanhi upang magbago ang kahulugan ng salita. Isang halimbawa ng katangiang ito ang salitang bukas na pwedeng gamitin upang ipakahulugan ang susunod na araw o kaya naman ay hindi nakasara....

Bunga ng ilang daang taong pananakop ng Espanya sa Pilipinas, napakaraming salitang Pilipino ang hango sa salitang Kastila. Halimbawa na ang mga salitang trabaho, pwesto, bintana, kutsara at marami pang iba. Bilang mga katutubong tagapagsalita ng wikang Pilipino, ang mga karaniwang Pilipino ay hindi batid na karamihan sa mga salitang kanilang ginagamit ay pwedeng makita ang pinanggalingan sa katapat na salitang Kastila.....

Bunga ng ilang dekadang pananakop ng bansang Amerika sa Pilipinas, napakaraming mga salitang Ingles na walang tuwirang katumbas sa wikang Pilipino ang karaniwang ginagamit ng mga Pilipino sa kanilang pangaraw-araw na pakikipag-usap. Ito ang naging dahilan upang maimbento ang salitang Taglish na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama ng mga salitang Pilipino at Ingles sa isang pangungusap.....

Ang pandiwa sa wikang Pilipino ay may kapangyarihang magbagong-anyo upang higit na matukoy ang nais sabihin ng taong nagsasalita. Halimbawa ang pandiwang umalis ay pwedeng gamitin na umalis, paalisin o magpa-alis at ang bawat isa nito ay pwedeng banghayin sa pang-nagdaan, pang-kasalukuyan at pang-hinaharap na anyo. Dito kadalasan naguguluhan ang mga banyagang nag-aaral ng wikang Pilipino."

You can download the PDF document Mga Mahahalagang Katangiang Dapat na Malaman Tungkol sa Wikang Pilipino from: https://drive.google.com/open?id=1wcd1KDNvQaGgGpefqYuTkNZYF2ryA4I1

Read my take on the controversial issue of whether the Philippine national language should be called Filipino or Tagalog in another article at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2009/12/tagalog-o-filipino-alin-ba-talaga.html.

Read my thoughts on learning the Filipino language at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2009/12/thoughts-on-learning-filipino-language.html.