06 December 2009

Filipino Tagalog Pronunciation Drill

Filipino Tagalog Pronunciation Drill

Note: Read the following Tagalog article aloud.


Pagsasanay sa Pagbigkas sa Wikang Tagalog

Magandang araw sa inyong lahat; kumusta na kayo? Gusto ko sanang magbigay ng ilang kuru-kuro tungkol sa pag-aaral ng ibang wika. Sa tingin ko, hindi pwedeng madaliin ang pag-aaral ng ibang wika. Pero may mga paraan para mapadali ang pagkatuto ng ibang wika sa aking palagay.

Ang isang technique na sa tingin ko ay makatutulong ay ang pagbigkas ng mga pangungusap sa ibang wika nang malakas. Normal lamang na iwaksi ng ating pag-iisip ang isang bagay na kakaiba dahil nahihirapan ito na iugnay ang kaisipang ito doon sa mga kaisipang nakakintal na sa ating pag-iisip.

Dapat ay masanay ang ating kaisipan na nadidinig tayo na nagsasalita sa ibang wika upang matanggal ang ano mang intensiyon sa ating pag-iisip na hindi sumasang-ayon sa kalagayang ito.

Minsan po ay sobrang makunat ang ating kaisipan at matindi nitong tinututulan ang pagkatuto natin ng ibang wika.

Sa ganitong sitwasyon ay maaring kailanganin na gumamit tayo ng mga paraan upang ang ating kaisipan ay magulantang. Sa wikang Tagalog, merong isang pananalita na nagpapahiwatig sa kilos na nanggugulat sa isang tao. Ang kawikaan na ito ay ang golpe de gulat.

Ang technique ay sa panimula ay gulantangin ang ating kaisipan ng tuloy-tuloy na pagkilos hanggang sa ito'y maluwal na pumayag sa kung ano ang gusto nating paniwalaan. Sa mga grupong pagpapabuti sa sarili ay mayroon silang isang kagamitan na ginagamit nila upang pilitin ang kaisipan na tanggapin ang isang bagay na talagang gusto nating paniwalaan.

Ang kagamitang ito ay tinatawag nilang self-affirmation. Ang kagamitang ito ay makatutulong doon sa may paniwala dito at walang kwenta naman doon sa mga hindi naniniwala. Kung kayo ay hindi naniniwala ay bakit hindi ninyo subukan ulit, baka naman iba ang maging resulta sa pagkakataong ito.

Ganumpaman, andito ang ilang affirmations sa wikang Tagalog na pwede ninyong subukang sabihin nang malakas hanggang sa ang inyong kaisipan ay sumuko at tanggapin ang gusto ninyong mangyari.

1. Desidido ako na matutong magsalita sa wikang Tagalog. Ginagawa ko ang lahat para ako ay matutong magsalita sa wikang Tagalog.

2. Habang tumatagal, dumadami ang salitang Tagalog na alam ko.

3. Unti-unti ay nauunawaan ko kung paano tumatakbo ang wikang Tagalog.

4. Araw-araw ay gumagaling ako sa paggamit ng wikang Tagalog.

5. Unti-unti ay naiintindihan ko na kung ano ang sinasabi ng mga taong nagsasalita sa wikang Tagalog.

6. Dahan-dahan ay nalalaman ko kung paano binubuo ang pangungusap sa wikang Tagalog.

7. Habang tumatagal ay natututunan ko ang ibat-ibang gamit ng pandiwa sa wikang Tagalog.

8. Marunong na akong bumasa sa wikang Tagalog.

9. Kaya ko nang magsalita ng diretso sa wikang Tagalog.

10. Marunong na akong magsalita sa wikang Tagalog.

Hayan, para doon sa mga naniniwala, sabihin ninyo nang malakas ang mga self-affirmations na iyan dalawang beses isang araw pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Para doon sa mga hindi naniniwala, ituring na lamang ninyo na pagsasanay sa pagbigkas ang mga pangungusap na ito.

Read the English translation of "Pagsasanay sa Pagbigkas sa Wikang Tagalog" at my Tagalog learning web site at: http://sites.google.com/site/learnmoretagalog/thinking-aloud-in-filipino-and-english.