10 December 2009

Simpleng Paraan Para Tumagal ang Buhay ng Iyong Laptop

How you can Get More Years of Useful Life from your Laptop

(Read the English version of this article at: http://laptopwriting.blogspot.com/2009/12/how-you-can-get-more-years-of-useful.html

Paano para Tumagal ang Buhay ng iyong Laptop

Ipapagawa mo ba ang iyong sirang laptop o gusto mong bumili na lang ng bago? Ang ilang simpleng ideya para tumagal ang buhay ng inyong laptop ay maaring mangahulugan na hindi mo na kailangang harapin pa ang ganitong problema.

Alam mo na kung paano aalagaan ang iyong laptop. Tama lang na hindi mo dapat iwanan ang laptop mo sa mga lugal na ito ay pwedeng manakaw o bumagsak o kaya ay kung saan ito ay nanganganib na mabasa o di-sinasadyang maupuan ng kung sino. Alam mo na rin na kaya ginawa ang bag ng laptop ay para mapangalagaan ito kaya inilalagay mo sa bag ang laptop pag dinadala mo ito sa labas o binibitbit mo ito kung ikaw ay may mahabang biyahe. Siyempre pa, hindi mo hinahayaan ng paglaruan ng maliliit na bata ang laptop mo o kaya ay gamitin o iwan ito sa mga lugal na masyadong umiinit o kaya naman ay sobrang lumalamig.

Pero may mga hindi gaanong obvious na paraan para pahabain pa ang buhay ng iyong laptop na pwedeng hindi mo pa gaanong napagtutuunan ng pansin. Kaya narito ang ilang mga punto na pwede mong isaalang-alang kung gusto mong tumagal pa ang buhay ng iyong laptop at panatilihing nagagamit ito sa loob ng pinakamatagal na posibleng panahon.

Kung ginagamit mo ang iyong laptop sa mga lugal na nagiging sobrang mainit, pwede kang gumamit ng laptop cooler para hindi gaanong mag-init ang likod ng iyong laptop. Ang isang simpleng laptop cooler ay nagbibigay lamang ng espasyo para makahinga ang iyong laptop at maiwasang sobra itong mag-init. Ang mga mas pinagaling na laptop cooler ay merong maliliit na fans na siyang nagtataboy ng init mula sa likod ng iyong laptop pero kumukuha ito ng power sa koneksiyong pang-USB sa iyong laptop.

Ang keyboard at pointing device ng iyong laptop ay parehong mamahalin at mahuhunang components habang iyong katumbas nila sa mga desktops ay mas mura at mas matitibay. Kaya nga pag ginagamit mo ang laptop sa bahay, kabitan mo ito ng USB keyboard at mouse. Mas madali silang gamitin at mas murang silang palitan. At posibleng mas mapapabilis pa ang ginagawa mo na hindi ka nag-aalala kung kailangan man silang palitan pag sila ay nasira.

Kung problema ang alikabok sa lugal na kung saan mo ginagamit ang iyong laptop, pagsumikapan mo na palispisan ng alikabok ang keyboard nito para maiwasang maipon ang alikabok sa ilalim. Nakakasagabal ang alikabok para magkaroon ng mainam na contact sa switching mechanism sa ilalim ng keyboard at nagiging sanhi ito ng pagkamatay o hindi pag-gana ng ilang keys. Pwede kang bumili ng isang USB powered vacuum cleaner na kayang humigop sa alikabok na naipon sa pagitan ng mga keys ng keyboard ng iyong laptop.

Ang DVD ROM drive na kasama ng iyong laptop ay hindi dapat gamitin sa pang maramihang pagkopya o pagsulat. Kung kailangan mong magsagawa ng high volume na pagsusulat, isa sigurong magandang ideya na bumili ka ng external DVD ROM drive na pwede mong ikabit sa isa sa mga USB ports ng iyong laptop. Pwede mo ngayong gamitin ang external DVD ROM drive para sa pang maramihang pagsusulat at paminsan-minsan mo na lang gamitin ang pangloob na drive na kasama ng iyong laptop.

Kapag ginagamit mo ang laptop mo sa bahay, gumamit ka ng portable external speakers na ikinakabit sa audio out port ng iyong laptop. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas magandang kalidad ng tunog at mapatatagal mo pa ang buhay ng mga speakers ng iyong laptop. Mapapangalagaan din nito ang mga panloob na components ng iyong laptop laban sa pagyanig na idinudulot ng mga internal speakers. Ang portable external speakers ay hindi gaanong makaka-apekto sa iyong konsumo ng elektrisidad.

Ang paggamit ng mga simpleng paraan para tumagal ang buhay ng iyong laptop ay tahasang magdudulot ng karampatang gastos. Ang isang problema kung gagawin mo ang mga panukalang ito ay magkakaroon ng masyadong pagbabawas sa power ng battery ng iyong laptop. Pero kung madalas ay sa bahay mo ginagamit ang laptop, pwede mo namang isaksak sa electrical outlet ang laptop. Maliit lang ang konsumo ng kuryente ng iyong laptop kung ihahambing mo sa ibang electrical appliances kaya hindi gaanong maaapektuhan ang binabayaran mong kuryente. Para lubos pang makapagtipid, i-switch on mo lamang ang external DVD ROM drive kung ito ay gagamitin mo.

Ang isa pang dagdag na problema ay ang gastos sa dagdag na kagamitan na kinakailangang bilhin. Pero kung ginagamit mo ang laptop sa iyong hanap-buhay o ginagamit mo ito para sa iyong trabaho, dapat lamang gawin ang kinakailangan upang mapanatiling nasa kundisyon ang laptop mo. Ihambing mo ang halaga ng oportunidad at oras na mawawala sa iyo kung bigla na lamang masira ang iyong laptop. Sa tingin ko ay di-birong mas malaki ito kay sa halaga ng paunang gagastusin mo para sa dagdag na kagamitan.

Sa mga computer, minsan ay mas pipiliin mo pa na bumili na lamang ng bagong unit kay sa ipagawa and sirang laptop. Maaaring dadating ka sa punto na pinag-iisipan mo na bumili na lang ng bago pag nalaman mo kung magkano ang magagastos sa pagpapagawa. Ang paunang gastos para sa dagdag na kagamitan ay magsisilbing insurance na makapagpapatagal pa ng panahon bago mo kailanganing bumili ng bagong computer.

Ang pinakamagandang dapat mangyari ay iyong gusto mo nang palitan ang laptop mo matapos itong magsilbi sa iyo nang mahusay na hindi nasisira sa mahabang panahon. Ang ilang simpleng maliliit na hakbang na ito ay baka sakaling maging daan upang matupad mo ang hangaring ito.

Read the english version of this article entitled How you can Get More Years of Useful Life from your Laptop at: http://laptopwriting.blogspot.com/2009/12/how-you-can-get-more-years-of-useful.html.

Read an article on how you can turn your old desktop equipment into peripherals for your new laptop at: http://sites.google.com/site/thetechnicaljournal/turn-your-old-desktop-equipment-into-peripherals-for-your-laptop.