15 December 2009

Tagalog o Filipino, Alin ba ang Tama?

This essay presents the point of view of the author on the controversy on what to call the national language of the Philippines, whether to use the term Filipino or Tagalog. Filipino is largely based on the vocabulary and language structure of Tagalog but including sounds and letters derived from foreign words.

Filipino is truly the language spoken by the majority of Filipinos but native Tagalog speakers continue to use the word Tagalog to refer to Filipino, to which non-native Tagalog speaking Filipinos vehemently disagree. There is a lively debate going on in the Internet among Filipinos regarding this issue.


Tagalog o Filipino, Alin ba ang Tama?

Ang katanungang ito ay naging isang isyung pinagkakaguluhan sa iba-ibang discussion forums sa Internet. Ang pinakabuod ng di pagkakaunawaan ay ang di pag sangayon ng nakararaming Pilipino na tawaging pambansang wika ang Tagalog. Subalit, ang mga katutubong Tagalog na tulad ko ay di gaanong pinagtutuunan ng pansin ang bagay na ito at kung magka minsan ay walang ingat na tinatawag ang Tagalog bilang pambansang wika ng Pilipinas.

Lumalabas ang problema dahil ang Tagalog ay isa lamamg sa maraming wikain na ginagamit sa buong kapuluan. At ang batas ay malinaw na nagsasaad na hindi Tagalog ang opisyal na wika bagkus ay isang ibang wika na ang tawag ay Filipino. Kaya ang mga hindi katutubong Tagalog ay maliwanag na may tamang punto at ang mga katutubong Tagalog ay hindi dapat mag-angkin na ang Tagalog ang opisyal na wika ng Pilipinas.

Ang wikang Filipino ay itinuturo sa mga paaralang pang-una at pangalawang antas ng pag-aaral bilang kinakailangang aralin, na siya namang nagbubunga ng sitwasyon na kung saan nakararami sa mga nag-aral na Pilipino ay kayang magsagawa ng payak na pakikipagusap gamit ang wikang Filipino sa halos kanimo man na lumaki sa Pilipinas. Ito ay nagtulot na ang wikang Filipino ay salitain kanit saang dako ng bansa at gawing tila baga isang pambansang wika. Kung kaya, and isang taong nagsasalita ng Filipino ay pwedeng magpunta kahit saan sa bansa at maging kampante na maiintindihan siya ng mga taong nakatira sa lugar na iyon.

Ang pampamahalaan at pang negosyong pangangasiwa, sa isang banda, ay sa malaking bahagi ay pinatatakbo gamit ang Ingles bilang siyang tanggap na pamamaraan ng pakikipagtalastasan. Ang mga pagpupulong at pormal na talastasan sa pagitan ng mga organisasyong pang negosyo kasama ang mga tanggapan ng pamahalaan ay sa malaking bahagi isinasagawa gamit ang wikang Ingles. Subalit, ang mga kawani ng punong tanggapan ng mga kumpanyang ito at mga ahensiya ng pamahalaan na nakabase sa Kalakhang Maynila ay gumagamit ng Filipino sa di pormal na talastasan sa pagitan nila at kahit na kapag nakikipagusap sa mga tao buhat sa lahat ng dako ng Pilipinas.

Ang isang bagay na maliwanag na malinaw ay na ang Filipino ay hindi lamang opisyal na wika ng Pilipinas na siyang nasasaad sa batas kung hindi isang wika na sinasalita sa buong bansa ng mga Pilipino saan mang dako ng bansa sa pampulitika, pang komersiya at panlipunang saklaw ng buhay.

Sa aking makitid na pagkakaunawa sa problema, lumalabas na ang mga mambabatas bilang mga matitinik na pulitiko ay nagpasiya na gumamit ng isa pang pangalan sa wikang Tagalog upang kumbinsihin ang mga tao sa Gitna at Hilagang Luzon kasama na ang doon sa mga rehiyong Visayas at Mindanao na hindi nila pinapanigan ang wikaing Tagalog laban sa iba pa. At kaya kinailangan nila na mag imbento ng isang gimmick na makalulutas sa problema at ang gimmick ay tawagin ang wikaing Tagalog bilang ang wikang Filipino.

Siyempre ako ay katutubong Tagalog at mas gugustuhin ko na gamtin ang salitang Tagalog sa halip na ang pampulitika na akmang Filipino. Pero para sa akin sila ay isa lamang at pareho. Kung kaya ilalagak ko sa inyo ang tanong na ito: Ano ba ang pagkakaiba ng wikaing Tagalog at ng wikang Filipino? At ang sagot ko sa inyo kung ako ay tatanungin ninyo ng parehong tanong ay ito: Wala namang gaano maliban sa pangalan.

Ito po ay opinyon ko lamang na kung saan kayo ay maaaring may sarili ninyo na kung saan hindi po ako interasado na malaman.

This essay is just one of the many lessons on learning the Tagalog language that can be studied at the Learn More Tagalog web site at: http://sites.google.com/site/learnmoretagalog/.

You can hear how a native Tagalog speaker read this essay, Tagalog o Filipino, Alin ba ang Tama? by downloading the audio using this address: http://www.esnips.com/doc/3bb1352a-d476-46d3-84d2-fb09d97d34f1/tagalog-o-filipino.