05 November 2010

Pagsasalin sa Filipino ng Ilang Tula ng isang Di-Kilalang Makata

Filipino Translation of a Few Poems Written by an Unknown Author

Ito'y mga tilamsik ng utak ng isang nagkukunwaring makata. Ang mga sumusunod na tula ay literal na salin mula sa mga tulang unang natitik sa wikang Ingles. These are droplets from the brain of one who is masquerading as a poet. The following poems are literal translations from poems that were originally written in English.

Ibulong mo sa Hangin ang Awit ko

Ibulong mo sa hangin ang iyong hapdi
Hayaang maghilom ang sugat ng kahapon
Ibulong mo sa hangin ang mga bumabagabag sa iyo
Hayaang iwaksi ng habagat ang iyong mga pangamba
Ibulong mo sa hangin kung ano ang nais mo
Upang malaman ng mga diyos kung anong landas ang hahawiin
Ibulong mo sa hangin ang iyong ngiti
Hayaan mong gambalain ko ang katahimikan ng iyong daluyong
Ibulong mo sa hangin ang iyong pagibig
Hayaan mong matunaw ako sa apoy ng iyong pagnanasa
Ibulong mo sa hangin ang iyong hiling
Hayaang lamunin ng aking kamunduhan ang buod ng iyong pagka ikaw
Ibulong mo sa hangin ang awit ko
Hayaang malaman ng mundo ang aliw na aking ipinamamahagi.

Magiwan ka ng Konting Pagibig sa iyong Puso

Kapag wala nang natira kundi poot
Kapag ang kasamaan ay kumukubabang sa iyo buhat sa lahat ng panig
Kapag ang kabaitan ay itinuturing na kahinaan
Pakapalin mo ng pangimay ang iyong balat
Balutan ng sanggalang ang iyong buong katawan
Pangalagaan ang konting bagay na meron ka.

Kapag nais ng galit na mamahala sa iyong isip
Kapag pagsugat sa bawat isa ang iyong nasusumpungan
Kapag ikaw ay nasa dulo na ng iyong pagpapaumanhin
Huwag kang susuko at palamigin mo ang iyong ulo
Linawin ang iyong pag-iisip at tingnan ang mga posibleng lunas
Gawin kung ano ang sa tingin mo ay pinakamagaling.

Kapag ang galit at poot ang lahat ng nasa paligid
Magiwan ka ng konting pagibig sa iyong puso.

Tahimik kang Lumuha Habang ako ay Papalayo

Tahimik kang lumuha habang ako ay papalayo,
Dahil hindi kita pwedeng isama sa aking pupuntahan.

Hayaang ang aking abo ay ilipad ng hangin;
Hayaang ito'y humimpil sa ilalim ng di-mapakaling mga alon.

Balikan mo ang mga lugal na madalas nating bisitahin,
Nandoon ako, nakangiti at nagmamasid.

Samantala, dahan-dahan akong uusad papalayo,
Habang nagssisimula ka ng bagong buhay at nagtatatag ng mga bagong layunin.

Ngayon, pwede ko nang sambitin ang aking huling paalam,
At pwede ka nang ngumiti ng tahimik habang ako'y papalayong tumutulak.

Subukan kung kaya mong matukoy kung aling tula ang pinagmulan ng mga pagsasaling ito. Hanapin ang mga orihinal na tula sa website na ito: http://sites.google.com/site/themightypenproject/. Try if you can identify from which poems these translations came from. Look for the original poems from this website: http://sites.google.com/site/themightypenproject/.

Read my other article on a literal translation of the lyrics of the International in Filipino at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2011/03/a-literal-translation-of-lyrics-of.html.