16 March 2011

Filipino Translation of the Lyrics of the Star Spangled Banner

This is a literal translation of the lyrics of the Star Spangled Banner, the national anthem of the United States of America. The hymn's melody was composed by John Stafford Smith as a social song for London's Anacreontic Society. The lyrics of the song was written as a poem by Francis Scott Key in tribute to the defense of Fort McHenry which was bombarded by British naval ships during the war of 1812. The lyrics spoke of the fervor of the American people in defending their freedom and the steadfastness of its warriors against the tyranny of the invaders. It enshrines the Americans' love for their country as a land given to them by God Almighty.

Ang Bandilang Pinakislap ng Bituin

Sabihin mo, di mo ba nakikita, sa maagang liwanag ng bukang-liwayway,
Kung ano ang mapagmalaki nating ipinagbunyi sa huling pagsilay ng dapit-hapon?
Kung kaninong malalapad na guhit at makikinang na bituin, sa buong mapanganib na laban
Sa ibabaw ng moog tayo'y nagmatyag, ay walang takot na umuusad?
At ang mga nagbabagang punglo, mga pagsabog na sumasambulat sa hangin,
Ay nagpapatunay na sa buong magdamag ang ating watawat ay nandoon pa rin.
Sabihin mo, nagwawagayway pa ba ang bandilang pinakislap ng bituin
Sa ibabaw ng lupa ng mga malaya at tirahan ng magigiting?

Sa dalampasigan ay nababanaag lagpas sa hamog ng kalaliman,
Kung saan ang hambog na lupon sa nakapangingilabot na katahimikan ay namamahinga,
Ano ba itong ang amihan, sa ibabaw ng matayog na bangin,
Habang ito'y manaka-nakang umiihip, kalahati'y inililihim, kalahati'y ibinubunyag?
Ngayon kanyang sinasalo ang sinag ng umagang unang sikat,
Sa buong kaluwalhatian ay sinasalamin, ngayo'y nagniningning sa batis:
Ito ang bandilang pinakislap ng bituin, nawa'y patuloy itong magwagayway
Sa ibabaw ng lupa ng mga malaya at tirahan ng magigiting!

At nasaan iyang pulutong na tunay na palalong nagyayabang
Na ang pinsala ng digmaan at gulo ng labanan
Ay iiwanan tayong walang tahanan at walang bansa?
Nahugasan ng kanilang dugo ang singaw ng kanilang mabahong tapak.
Walang makasasagip sa alila at alipin
Sa lagim ng pagtakas at karimlan ng puntod:
At ang bandilang pinakislap ng bituin sa tagumpay ay nagwawagayway
Sa ibabaw ng lupa ng mga malaya at tirahan ng magigiting.

Kaya nawa'y maging magpakailanman kapag ang mga malayang tao ay titindig,
Sa pagitan ng kanilang mahal na tahanan at kawalang pag-asa ng digma!
Nabiyayaan ng pagwawagi at kapayapaan, nawa'y ang lupang sinagip ng langit
Purihin ang Kapangyarihang gumawa at nag-alaga sa atin bilang isang lahi!
Kung kaya't ang manlupig tayo'y dapat, kung ang ipinaglalaban ay makatarungan,
At ito ang ating magiging sawikain: "Kay Bathala tayo ay nananalig"
At ang bandilang pinakislap ng bituin sa tagumpay ay nagwawagayway
Sa ibabaw ng lupa ng mga malaya at tirahan ng magigiting!


Read my other article on a Filipino translation of the Gettysburg Address by Abraham Lincoln at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2011/11/tagalog-translation-of-gettysburg.html.