01 June 2012

English Translation of a Short Poem in Filipino

Bulong ng Kahapon

Hinahanap kita
Sa bulong ng kahapon
Sa dampi ng hangin.
Hinihintay kita
Sa pagsapit ng dapit-hapon
Sa pagusbong ng bukang liwayway.

Binabantayan kita
Sa iyong pagtulog
Sa iyong pag-iisa.
Nandoon ako
Sa gitna ng iyong halakhak
Sa likod ng iyong pagtangis.

Sana ay kaya kitang
Bigyang lilim sa sikat ng araw
Pandungan sa buhos ng ulan.
Ngunit ako'y ala-ala na lamang
Isang bulong ng kahapon
Isang dampi ng hangin.

Whisper of Yesterday

I look for you
In the whisper of yesterday
In the whiff of the wind.
I wait for you
At the coming of sunset
At the budding of daybreak.

I look after you
In your sleeping
In your being alone.
I am there
In the midst of your laughter
At the back of your wailing.

How I wish I can
Give you shade from sunlight
Cover you from pour of the rain.
But now I'm only a memory
A whisper of yesterday
A whiff of the wind.

Read my other article on a Filipino tanslation of the prayer of Saint Francis of Assisi at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2014/06/filipino-translation-of-prayer-of-saint.html.