09 January 2013

Tula Tungkol sa Takot Bilang Guni-guni Lamang

(Poem About Fear as Only Imaginary)

Kulungang Papel

Hoy gising halika na sa labas
Ng iyong bilangguang papel.
Hayaan mong tulungan kita
Na buwagin ang iyong rehas ng takot.
Malaon ka nang nasadlak
Sa kulungan mong guni-guni lamang.
Panahon na upang kalasin
Ang gapos sa iyong kamalayan.

Ang kulungan mo ay ginawa
Ng mga taong nagmamahal sa iyo.
Nais ka nilang ipagtanggol
Sa mga banta sa iyong paligid.
Ngunit ito'y naging sanhi
Ng pagkawala ng iyong laya.
Ang resulta ay pagiging kimi
At takot sa dilim ng di pagka-alam.

Kaagapay mo ako sa pagtuklas
Ng tunay na katotohanan.
Hindi ang itinuro sa iyo
Na pala-palagay lamang.
Dito sa labas ay matatagpuan
Hampas ng tagumpay at kabiguan.
Ngunit sa isang matatag na kaisipan
Sila ay pareho lamang.

Tuturuan kitang hawiin ang tabing
Ng di pagkaunawa sa gitna ng kaguluhan.
Ang mundong ginawa ng Dakilang Lumalang
Ay lalo pang pinalubha ng sangkatauhan.
Maraming mga daan ang sa iyo'y matatambad
Ngunit ilan lamang dito ang may kabuluhan.
Piliin mo ang daan na may katuturan
At kung magkamali baguhin ang paraan.

Aralin mong muli ang birtud ng paghingi,
Ito'y makabuluhan at dapat ipagbunyi.
Kung di mapagbigyan ay huwag mamasamain
Ang tao'y hindi handa sa iyong hinihiling.
Kung meron kang gusto na iyong hinahangad
Huwag mag-atubili na ito ay maganap.
Ang mahalaga ay ito ay matupad
Gawin ang unang hakbang kaagad-agad.

View the English version of this poem, The Paper Prison, at: https://sites.google.com/site/malayokaman/poem-about-fear-as-only-imaginary.