27 April 2016

Filipino Translation of I Will Go On, A Poem Originally Written in English

The poem as originally written aimed to inspire those experiencing challenging difficulties to keep steady as the storm will soon dissipate and they can start to move on, The idea was to never give up on your dreams but instead work harder for those dreams to be fulfilled. The poet was saying he would die a happy person having done his best and knowing that he was leaving the world a better place because of the things he had done. The poem's central idea focused on rising above challenges heaped upon us by a great misfortune.

Magpapatuloy Ako

Puno ng pagdududa at kalituhan
Napakaraming tanong na di nasasagot
Mga tagisang wala pa ring kalutasan
Hindi nga madali ang maging matino.

Ng harapang unday ay sinuntok Niya
Ako sa dibdib at maraming beses
Ay pinalo Niya ako sa likod ng aking tuhod
At nalaman ko ang sakit ng kabiguan.

Mula sa Kanya nga ay mabiyayang ibinigay
Isang pasanin na napakabigat na buhatin
Ang krus na ito ay aking dadalhin
Hanggang sa ito ay di ko na kayang angatin.

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ako
Ay di natitinag at nananatiling matatag
Dahil kay kapalaran ay meron akong
Isang pagtatakda na dapat ay tuparin.

Hindi na ako luluha pa
Dahil hindi na matamis ang pighati
May mga dapat pa akong gawin
Na kailanma'y di na pwedeng paghintayin.

At kung matapos na ang aking oras
Ay noon nga ako ay mamamahinga
Na may awit sa aking puso
At dasal sa aking mga labi.

You can find the English version of the poem at: https://sites.google.com/site/malayokaman/i-will-go-on.

Read my other article on translation to Filipino of the poem With a Prayer and a Poem at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2017/01/pagsasalin-sa-pilipino-ng-tulang-with.html.