09 January 2017

Pagsasalin sa Pilipino ng Tulang With a Prayer and a Poem

Filipino translation of the poem With a Prayer and a Poem

Ang tulang With a Prayer and a Poem ay sinulat ng isang di tanyag na manunulat na Pilipino. Ipinaliwanag ng may-akda na ang kanyang buhay ay salat sa mga di kanais-nais na kumplikasyon. Hindi raw siya nangahas na mangarap at naka agapay lang sa buhay dahil sa kaunting swerte. At dahil dito siya ay habang buhay na nagpapasalamat sa Poong Maykapal.

Gayunpaman, umaasa ang makata na matatagpuan din niya ang isang bokasyong maaari niyang pagka abalahan sa nalalabi pang bahagi ng kanyang buhay. At habang nananaliksik at nagtatanong sa kung saan patutungo ang kanyang buhay ay naisipan niyang humabi ng isang tula. At dito nga ipinanganak ang tulang With a Prayer and a Poem. Ang sumusunod ay isang mala A link to thyang pagsasalin hango sa orihinal na natitik sa wikang Ingles.

May Isang Dasal at Isang Tula

Ni isang dasal o isang tula ay wala akong nalaman
Nang ang mundong ito ay aking natuklasan
Walang nagsabi sa akin kung paano huwag matakot
Na isang walang kwentang tao ako ay dapat maging.

Wala ni isang dasal at isang tula ako ay nabuwal
Nagaatubili at nalilito ako ay nabigo
Nilalait silang nagbigay sa akin ng pasakit
At nalagay ako kung saan ang mga sana ay naging.

May isang dasal at isang tula ako ay nagdiriwang
Isang buhay na simple at di masalimuot
Di masaya at di malungkot ako ay naging
Isang karaniwang tao sa kanilang pagtitiyak.

May isang dasal at isang tula ako ay nagpapasalamat
Sa mga mabubuting bagay na aking natatanggap
Sa kanila ay sinasambit aking mga pakiusap
Hinihingi ay patawad sa mga kasalanang aking naganap.

May isang dasal at isang tula ako ay lilisan
Naging mas mabuti ang daigdig aking nabanggit
Isang munting gawa matapos mangyari at matupad
May awit sa mga labi sa pamamahinga ako ay ilalagak.

Matutunghayan ang orihinal na tula sa: https://sites.google.com/site/malayokaman/a-life-uncomplicated

Read my other article on a literal English translation of the Philippine National Anthem and Patriotic Pledge at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2009/12/a-literal-english-translation-of.html.