12 February 2017

Halimbawa ng Sulating Nanghihimok sa Wikang Pilipino

An Example of Writing to Convince in Filipino Language

The following write-up is an example of a written work for students studying how to write articles using the Filipino language. Writing to convince aims to persuade the reader to agree with the writer's side of the controversy. Students who are tasked with such an assignment should choose an interesting issue that they are passionate of. They should  express their personal opinion on the topic and expound on the merits of their chosen side of the issue.

Paano na ang Pagmamahal kung ito ay Bawal

"O pagsintang labis ng kapangyarihan,
sampung mag-aama'y iyong nasasaklaw;
'pag ikaw ang nasok sa puso ninuman,
hahamaki'ng lahat masunod ka lamang!" -- Francisco Balagtas

"Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw," ito ang sinasambit ng isang nabigong gumigiliw at kanyang hinihiling na sana ay pakaingatan ng mapalad na binata ang puso ng dalagang walang lakas na labanan ang utos ng pagibig. Ito ay kwento ng isang bigong pagibig ngunit paano kaya kung ang pagmamahalan ay labag sa batas ng Diyos at ng tao?

Talamak sa ating lipunan ang mga kwento ng bawal na pagibig. At talamak din ang mga masasakit na paglait sa mga taong naiipit sa magulong mundong ito. Andyan na ang bintang na mapanira ang gumagawa nito sa kapakanan ng pamilyang naapektuhan. O di kaya'y bansagan siyang tanga sabay tanong kung anong magiging kinabukasan niya sa piling ng taong panakaw niyang minamahal.

Madali ang maghusga sa mga mga taong nagmamahal kahit bawal. Ngunit sana ay huwag tayong padalos-dalos sa ating pagtingin at bigyan ng akmang halaga ang panig ng mga itinuturing na salarin. Makatutulong marahil kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanilang kinasasadlakan at subukang alamin kung bakit nangyari ang di inaasahan.

Makabubuti kung ating susuriin ang sitwasyon gamit ang bukas na pag-iisip. Magiging makabuluhan ang ating pagsusuri kung iwawaksi natin ang mga mapanirang paniniwala at di pantay na pagtingin sa mga taong nalalagay sa alanganing sitwasyon. Magiging mas may kabuluhan ang ating matutuklasan kung hindi tayo nagmamadali at inaalalayan tayo ng makatarungang hinahon.

Hindi madali ang malagay sa isang mahirap na sitwasyon tulad ng nakaw na pagibig. Ang pagkikita ay laging patago at palaging nariyan ang takot na baka may makatuklas sa lihim na ugnayan. Saan ka man lumingon ay andoon ang mga daliring nagbibintang at nagtuturing na ikaw ay makasalanan. Kahit saang anggulo mo tingnan ay palagi kang argabyado, wala kang panalo sa sitwasyong ito.

Tunay na kamangha-mangha ang lakas ng tama sa pag-iisip ng tao kapag ito ay nakubkob ng pagsintang damdamin. May mga siyentipikong mananaliksik ang nagpapatunay na walang pagkakaiba ang takbo ng alon ng utak ng isang baliw at ng isang nagmamahal. Totoo kaya na ang baliw na pagibig ay tunay na pagmamahal?

Maiiwasan ba ang bawal na pagibig? At kung maiiwasan ito ay paano? Iiwanan ko na sa inyo ang sagot sa mga tanong na ito. Ngunit ito ay nangyayari at walang makapagsasabi kung sino ang susunod na tatamaan nito. Baka ikaw na ang susunod at kung magkaganoon ay ano ang gagawin mo?

Ang pagibig ay isang banal na tungkulin at kahit na ito ay bawal, ito ay pagibig pa rin. Ilagay mo man ang matinding balakid ay nangingibabaw pa rin kung ano ang itinitibok ng puso. Likas sa ating mga tao ang umibig at ito ay dapat nating igalang maging ito man ay bawal. Ang magmahal sa isang tao ay di pwedeng ipagbawal at ito ay mananatili hanggang may natitira pang tao sa mundo. Marahil ang pinakamabuti nating gawin ay ito ay tanggapin at unawain.

Read my other article showing an example of an essay on education written in Filipino language at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2017/02/halimbawa-ng-sanaysay-tungkol-sa.html.