11 February 2017

Lumikha at Gumamit ng Sariling Musa Upang Mapadali ang Pagsusulat

Paunawa: Ang sumusunod ay isang halimbawa ng isang pormal na sulatin sa wikang Pilipino.

Note: The following is an example of a formal written work in Filipino  language.

Madali ang magsalita ngunit ang pagsusulat ay hindi ganoon kadali. Kinakailangang gamitin natin ang ating mga kamay sa pagsusulat at ito ay nagpapabagal sa gawaing ito. May mga tuntunin na dapat isaalang-alang sa pagsusulat na hindi gaanong mahalaga sa pagsasalita. Ang sulatin ay may pormang sinusunod at ginagamitan ng mga anyong katanggap-tanggap sa mga mambabasa.

Ang  pagsusulat ay nagiiwan ng isang kongkretong bagay na nagtatagal kung kaya ito ay ginagawa sa mas maingat na paraan. Ang mga katagang ating binibigkas ay madaling maglaho maliban na lamang kung ito ay itatala gamit ang modernong aparato. Ganumpaman, ang mga ito ay walang anyong pisikal tulad ng isang sulatin na inimprenta o nalathala.

Bunsod ng mga katangiang nabanggit na, ang pagsusulat ay di hamak na mas mahirap na gawin kung ihahambing sa pagsasalita. Ang pagsusulat ay maitururing na kabilang sa mas mataas na antas ng paggawa kumpara sa pagsasalita. May mga naniniwala na ang pagsusulat ay hindi lamang ordinaryong gawain kundi maituturing na isang sining.

Hindi iilan ang mga taong nahihirapang magsulat. Kaya naman naisip ko na ipanukala ang pagkakaroon ng sariling musa upang mapagaan at mapadali ang pagsusulat para sa mga taong nahihirapang gawin ito.

Ang musa ay isang likhang isip na ginagamit ng mga makata bilang inspirasyon sa kanilang paglikha ng tula. Kung siya ay iguguhit ng isang pintor, kakatawanin niya ang isang napakagandang binibini na humihimok sa makata upang humabi ng madamdaming taludtod para sa kanyang tula. Ngunit para sa pangkaraniwang tao na nagnanais na magsulat, ito ay maaaring baguhin at gamitin upang makatulong sa pag-akda ng isang sulatin.

Kung ikaw ay isang mag-aaral, pwede mong gamitin ang iyong guro bilang iyong musa para matulungan ka sa iyong pagsusulat. Buuin mo sa iyong isip ang imahe ng iyong guro na nagtatanong sa iyo tungkol sa mga paksang may kaugnayan sa tema ng ginagawa mong sulatin. Isulat mo ang iyong mga sagot sa tanong ng iyong guro at mapapansin mo na umuusad at nagiging maayos ang takbo ng iyong takdang sulatin.

Kung ikaw ay isang empleyado, pwede mong gamitin bilang musa ang namamahala sa inyong grupo at isipin na nagtatanong sa iyo tungkol sa mahahalagang aspeto sa paksang iyong sinusulat. Ang iyong mga sagot sa katanungan ng inyong taga-pamahala ang magsisilbing laman ng sulatin na ginagawa mo.

Kung ikaw ay isang taga-pamahala, pwede mong gamitin bilang iyong musa ang taong nakatataas sa iyo na siyang nagatas na gawin mo ang ulat na iyong sinusulat. Isaisip mo lamang ang taong ito na nagtatanong sa iyo at isulat ang iyong mga sagot sa ginagawa mong ulat.

Sa mga isyung siyentipiko o teknikal, pwedeng isang maliit na grupo ng tao ang pwede mong gamitin bilang musa sa iyong pagsusulat. Bigyang tugon mo lamang ang mga posible nilang itanong at isama ang mga ito sa ginagawa mong ulat.

Pwede mong mapag-ibayo ang lawak at lalim ng ginagawa mong sulatin sa pamamagitan ng pag-gamit ng ibat-ibang musa. Halimbawa kung nais mong maging maigsi at direkta ang iyong sulatin, isang matanda at matalinong musa ang iyong gamitin. Kung gusto mo naman na madaling maintindihan  ng maraming mambabasa ang iyong sinusulat, isang mausisang batang paslit ang dapat mong gamiting musa.

Isang pangkarinawang sanhi kung bakit natitigil ang pagsusulat ay ang kakulangan ng susunod na ideya na dapat talakayin sa isang sulatin. Ang paggamit ng musa ay makatutulong upang iwasan ang problemang ito. Kailangan lamang ng isang malikhaing imahinasyon para isabuhay ang isang walang humpay na pagtatanong ng napili mong musa.

Subukan mong lumikha at gumamit ng sarili mong musa at baka sakaling mapadali at mapagaan ang paggawa ng iyong takdang sulatin. Umaasa ako na makakatulong ang pamamaraang ito upang mapagibayo ang iyong pagsusulat.

Read my other article showing an example of persuasive write-up written in Filipino language at: http://hinagapnikaure.blogspot.com/2017/02/halimbawa-ng-sulating-nanghihimok-sa.html.